Kwaliteitsborging in de bouw

Kwaliteitsborging in de bouw

Kwaliteitsborging in de bouw uitvoering

Onze modules

Algemene kwaliteitsborging in de bouw uitvoering van projecten en kwaliteitsborging volgens de voorgenomen nieuwe wet private kwaliteitsborging.

De Wet Kwaliteitsbroging is vankracht vanaf begin 2021. Het voorstel was om het in eerste instantie voor eenvoudige bouwprojecten, woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen te laten gelden. Als het bij private kwaliteitsborging werkt, wordt het ook ingevoerd voor complexe bouwwerken. Private kwaliteitsborging wordt daarna onderdeel van de omgevingswet. Hoe het er uiteindelijk uit gaat zien is nog niet bekend. Er zijn al veel bouw(gerelateerde) ondernemingen die het allemaal niet willen afwachten en al met kwaliteitsborging aan de slag gaan, mede ook omdat steeds meer opdrachtgevers het eisen.

Met de wet wil men de kwaliteit van bouwwerken verbeteren en het versterken van de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever.

Kwaliteitsborging in de bouw zal dan door private instanties met gecertificeerde instrumenten uitgevoerd worden. Instrumenten moeten goedgekeurd worden door een nog in het leven te roepen nieuwe overheidsinstantie. Met kwaliteitsborging wordt gecontroleerd of de kwaliteit van bouwwerken voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Gemeenten toetsen de bouwwerken niet meer op de bouwplaats. Zij toetsen dan of het plan past binnen de ruimtelijke plannen en of de private kwaliteitsborger een gecertificeerd instrument heeft gebruikt. Als het bouwwerk opgeleverd wordt, moet de private kwaliteitsborger een opleverdossier aan de gemeente verstrekken.

De nieuwe wet kwaliteitsborging zal naar alle waarschijnlijkheid voor diverse bouwers een positief effect hebben op de bouwkwaliteit door de intensievere controles ten opzichte van de oude controles door de gemeente. Het is echter nog onduidelijk of dit kostenverhogend zal zijn. Als het daadwerkelijk een positief effect heeft op de kwaliteit, zal het waarschijnlijk niet kostenverhogend werken en voor bouwers misschien zelfs kostenverlagend zijn door minder faalkosten.

Het gevaar bestaat dat bouwers misschien achterover gaan leunen voor wat betreft interne kwaliteitsbewaking, controles en hier zelf steeds minder aandacht aan gaan besteden.

De wet kwaliteitsborging in de bouw dekt niet de totale kwaliteitscontrole. Denk bijvoorbeeld aan de goede uitvoering van waterdichte aansluitingen, luchtdichtingen, bouwfysische detailleringen, e.d. Deze werkzaamheden zijn minstens zo belangrijk om een kwalitatief goed bouwwerk af te kunnen leveren. Hier zal door de bouwonderneming nog steeds zelf goed aandacht aan besteed moeten worden, door middel van bijvoorbeeld interne kwaliteitscontroles. Nu gebeurt dat vaak nog met kwaliteitschecklijstjes die na het afvinken in een ordner verdwijnen en waar met de gegevens niets meer gedaan wordt. Met een afvinklijst bewijs je nog niet de gemaakte kwaliteit. Het is voor bouwondernemingen dus van belang ook op deze onderdelen een goed kwaliteitsbewakingssysteem toe te passen. Software kan hier een goede bijdrage aan leveren.

(Wanneer) gaat de Wet Kwaliteitsborging in de bouw door?

Gaat het door: ja.

Wanneer: Dit is aan de nieuwe regering. Dit hangt af van hun agenda en eventuele andere prioriteiten. Waarschijnlijk op zijn vroegst begin 2021. (Update: 14 mei 2019 is bekend geworden dan de Wet Kwaliteitsborging doorgaat).

Vragen over de nieuwe wet? Neem contact op met STA Software.

Bekijk hier de module kwaliteitsborging.

Menu