Wat is een KAM-jaarplan?

Een KAM-jaarplan, is een plan waarin voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid) en milieu voor de onderneming verbeterdoelen, de zo genaamde kpi’s (key performance indicators) vastgelegd zijn. In het KAM Jaarplan zijn de stappen omschreven hoe men het verbeterdoel denkt te gaan behalen en door wie en wanneer de stappen genomen moeten worden.

Menu