Wat is het KAM-jaarverslag?

Een KAM-jaarverslag is het verslag waarin het resultaat van de verbeterdoelen uit het KAM jaarplan, de zo genaamde kpi’s (key performance indicators) voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid) en milieu omschreven zijn. Het is een terugblik over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en een vergelijking met eerdere jaren. In het verslag wordt ook de organisatie en het KAM beleid voor de komende jaren omschreven.

Menu