Blog

Voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging 2024 (6 Tips)

Alhoewel er al veel bouwbedrijven met de Wet kwaliteitsborging bezig zijn, zijn er ook nog genoeg ondernemingen die zich nog niet in de nieuwe Wet kwaliteitsborging 2024 hebben verdiept. 2024 lijkt nog een eind weg, echter zijn er alvast een aantal dingen die je op een rijtje moet hebben voordat de nieuwe wet in werking treedt. In dit artikel geven we 6 tips om jouw en je collega’s rustig aan voor te bereiden op de naderende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Wkb tips
 

1. Ook jij krijgt ermee te maken

Ga er niet vanuit dat je onderneming er niet mee te maken krijgt. Alle betrokken partijen zoals Architecten, constructeurs, kwaliteitborgers, bouwmanagement bureaus, aannemers, maar ook onderaannemers en leveranciers krijgen er mee te maken. Ook zij zullen aan de Wet kwaliteitsborging moeten voldoen zoals digitale keuringen, opleveringen en digitaal documenten aanreiken. Neem bijvoorbeeld prefab betonnen en houten onderdelen die als deel product op de bouw aangeleverd worden. Je moet in de fabriek met digitale keuringen kunnen aantonen dat er voldaan wordt aan de gestelde eisen.

2. Niet bekend met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging 2024? Lees je in

Een beetje voor de hand liggend, maar ga er nu mee aan de slag en wacht niet tot de wet in werking treedt op 1-1-2024. Verdiep je in de wet, bekijk wat dit voor jullie onderneming gaat betekenen en hoe de wet invloed gaat hebben op je interne processen. Geen idee waar je moet beginnen? Arjan Modderman van Vertex Kwaliteitsborgers geeft een aantal tips over de Wkb in onze videoreeks 'In gesprek over de Wkb'. Wil je specifieke informatie over jouw bedrijfssituatie? Neem dan contact op met een kwaliteitsborger.

3. Check of je bouwwerken klaar zijn vóór 2024

Bouwwerken die in 2023 gebouwd worden, maar na 1-1-2024 opgeleverd worden, moeten al een consumenten dossier hebben opgebouwd. In dit geval komt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen al dichter bij dan je misschien voor ogen had. Ga hier alvast mee aan de slag.

4. Structureer je digitale dossiers

Zorg dat je intern de digitale mappenstructuur van je projecten op orde hebt om je dossier bevoegd gezag en consumenten dossier op te kunnen bouwen. Veel ondernemingen hebben alle stukken voor het dossier nu al digitaal. Je hoeft ze alleen nog gestructureerd digitaal beschikbaar te hebben en aan te leveren. Standaard werken met software zoals de Module Kwaliteitsborging kan je helpen om je kwaliteitsborging digitaal te standaardiseren en structureren.

5. Houdt je personeel actueel

Zorg ervoor dat je uitvoerend personeel op de hoogte is van wat er gaat veranderen. Betrek ze bij de veranderingen van de processen en houd ze voortdurend op de hoogte. Laat uitvoerend personeel al wennen aan met een tablet, digitaal keuren en opleveren. De stap is dan bij de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging 2024 niet meer zo groot. Steeds meer opdrachtgevers vragen nu al om de kwaliteit digitaal te borgen.

6. Start met proefdraaien

Ervaren is beter dan inlezen. Ga alvast proefdraaien met een of meerdere projecten om ervaring op te doen. STA Software biedt instapklare software om je kwaliteitsborging digitaal te standaardiseren en structureren. Wil je een gratis demo op locatie? Ga dan naar deze pagina over kwaliteitsborging.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!