Blog

Alles wat je moet weten over bouwgarantie

In de Nederlandse bouwsector is bouwgarantie een belangrijk onderwerp. Het gaat hierbij om de garantie die een aannemer of bouwbedrijf biedt aan de opdrachtgever. Maar wat valt er eigenlijk onder bouwgarantie? In deze blog leggen we het uit.

Bouwgarantie is de garantie die een aannemer of bouwbedrijf biedt op het werk dat hij levert. Het gaat hierbij om de kwaliteit van het werk en de materialen die zijn gebruikt. De garantie biedt de opdrachtgever of koper zekerheid en bescherming tegen eventuele gebreken en fouten in het werk.

Er zijn verschillende soorten bouwgaranties. Hieronder bespreken we de belangrijkste:

Garantie via BouwGarant, Woningborg en SWK

Bedrijven die zijn aangesloten bij deze waarborgregelingen bieden standaard een garantie van minimaal 12 maanden op het werk dat ze leveren.

Garanties beheren in STA Software

Als je gebruik maakt van de module Garanties/nazorg bij STA, dan kun je meerdere bibliotheken aanmaken om soorten bouwgaranties en de bijbehorende garantiedocumenten toe te passen en ordenen. STA Software heeft 5 soorten bibliotheken toegevoegd die je meteen kunt toevoegen aan je projecten. Zo kun je direct aan de slag met het registreren van garanties die vallen onder de termijnen van onder meer Woningborg en SWK. Aan iedere garantieregel binnen de bibliotheek kun je  garantiedocumenten, garantiehouders, en een garantietermijn/onderhoudstermijn koppelen. Zo krijg je in één oogopslag inzichtelijk wanneer de garantie beëindigd, wat de garantie inhoud en welke relaties eraan gekoppeld zijn. Het garanties overzicht houdt rekening met je lopende projecten. Is je project opgeleverd? Dan start de garantietermijn op die datum.

Voor de opdrachtgever

Het is belangrijk om te beseffen dat de garantieperiode kan variëren per bedrijf en per project. Het is daarom belangrijk om bij het afsluiten van een contract goed te kijken naar de garantievoorwaarden die worden geboden.

Als er gebreken worden geconstateerd in het werk dat is geleverd, is het belangrijk om hier zo snel mogelijk melding van te maken bij de aannemer. Als de aannemer niet bereid is om de gebreken te herstellen, kan de opdrachtgever een beroep doen op de garantie die is afgegeven. Hierbij kan de opdrachtgever zich laten bijstaan door een jurist of een bouwexpert.

In Nederland is het ook mogelijk om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. Hierbij wordt het werk dat is geleverd door de aannemer gecontroleerd op mogelijke gebreken

en tekortkomingen. Dit kan nuttig zijn als er bijvoorbeeld verborgen gebreken worden geconstateerd die niet direct zichtbaar zijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat de garantie niet automatisch betekent dat alle gebreken en tekortkomingen worden gedekt. Zo zijn er bijvoorbeeld uitzonderingen voor slijtage en normale gebruikssporen. Het is daarom belangrijk om de garantievoorwaarden goed door te nemen om te weten wat wel en niet onder de garantie valt.

In het geval van een geschil tussen de opdrachtgever en de aannemer over de garantie, kan een bouwgeschillencommissie worden ingeschakeld. Deze commissie kan een bindend advies uitbrengen over het geschil, zodat er een oplossing kan worden gevonden.

Al met al is bouwgarantie een belangrijk onderwerp in de Nederlandse bouwsector. Het biedt opdrachtgevers zekerheid en bescherming tegen eventuele gebreken en fouten in het werk dat wordt geleverd. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de garantievoorwaarden bij het afsluiten van een contract en om eventuele gebreken zo snel mogelijk te melden bij de aannemer. Op die manier kan er snel worden ingegrepen en kan het werk worden hersteld, zodat de opdrachtgever tevreden kan zijn over het eindresultaat.