Blog

De nieuwe BENG-eisen vervangen EPC. Wat verandert er voor jouw bouwbedrijf?

Op 1 januari 2021 zijn de nieuwe BENG-eisen van start gegaan. Deze eisen zijn ervoor bedoeld om nieuwe woningen en gebouwen energiezuiniger te maken. Daarnaast komt er een eis om het risico op oververhitting te beperken. BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) vervangt de oude EPC (Energieprestatie coëfficiënt) eisen die al ruim 25 jaar van kracht waren. Kort gezegd betekent dit dus dat er verandering op de planning staat. Maar wat verandert er nu voor jouw bouw (gerelateerd) bedrijf?

Nieuwe BENG eisenBENG: Energieprestatie eisen

Op 1 januari 2021 is de EPC vervangen door BENG. Vanaf deze datum moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw in Nederland (zowel utiliteitsbouw als woningbouw) voldoen aan de eisen van BENG. Het doel is om de CO2-uitstoot te reduceren van nieuwe gebouwen. De eisen hiervoor worden onderverdeeld in drie categorieën:

BENG 1: het terugbrengen van de energiebehoefte van gebouwen. Dit doet BENG door een eis te stellen aan de maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar.

BENG 2: het beperken van het fossiel energiegebruik wordt teruggedrongen door een eis te stellen aan het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh, per vierkante meter gebruiksoppervlak, per jaar.

BENG 3: het benutten van hernieuwbare energie. De eis hiervoor wordt uitgedrukt in het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Bovenstaande eisen worden berekend met een nieuwe, vastgestelde bepalingsmethodiek genaamd NTA 8800. Deze methodiek wordt ook gebruikt bij het bepalen van het nieuwe energielabel. De rekentool is gratis te downloaden op de webshop van de NEN. Vanaf 15 februari 2022 is de actueelste geattesteerde versie van de NTA8800:2022 beschikbaar op de webshop. Deze versie zal naar verwachting op 1 juni 2022 meegenomen worden in de bouwregelgeving.

De hoogte van de BENG-eisen verschilt per gebouwtype. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geven op hun pagina een aantal voorbeelden voor zowel de utiliteitsbouw als referentiegebouwen. Daarnaast een interessante infographic over 15 slimme innovaties die kunnen bijdragen aan het behalen van de BENG grenswaarde.

TOjuli

Mede door de warmere zomers is gebleken dat ongewenste oververhitting steeds vaker voorkomt bij nieuwe woningen. Naast de huidige BENG-eisen is hierdoor gelijktijdig de indicator TOjuli ingevoerd. Deze indicator stelt een grenswaarde om het risico op oververhitting te beperken tijdens de zomer maanden en moet voorkomen dat gebouwen gemakkelijk oververhit raken. De grenswaarde wordt bepaald aan de hand van een berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800.

Iedereen krijgt ermee te maken

De BENG-eisen vragen om een nieuwe manier van werken, ontwerpen en uitvoering in de bouw. Dit houdt in dat bijna elke professional in de nieuwbouw ermee te maken krijgt. Van bouwkundige architecten, aannemers en installateurs, tot projectontwikkelaars en gemeente.  De doorvoering van de BENG-eisen begint al op de tekentafel. De plannen en ontwerpen zijn een bepalende factor of het gemakkelijk wordt om de BENG-eisen te kunnen behalen. Hierdoor wordt de rol van ontwerper (architect) en in hoeverre ze de BENG-eisen meenemen in hun ontwerp enorm belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. De bouwers (aannemers en installateurs) moeten vervolgens de BENG-eisen meenemen in de uitvoering. Kort gezegd betekent dit dat BENG een duidelijke rapportage en communicatie vraagt van alle disciplines om tijdens het proces te gaan voldoen aan de BENG-eisen.

Registreer of er wordt voldaan aan de BENG eisen met de module kwaliteitsborging van STA Software

STA Software helpt haar gebruikers met het vastleggen van de gevraagde BENG eisen door het leveren van een Kwaliteitsborging Module met een ingebouwde NOM/BENG keuringslijst. Dit houdt in dat gebruikers tijdens de uitvoering digitaal kunnen vastleggen aan de hand van foto's, omschrijvingen en markeringen op de bouwtekening of er wordt voldaan aan de BENG eisen. Deze NOM/BENG keuringslijst is direct afgeleid van de NTA8800 bepalingsmethodiek.

Benieuwd hoe STA Software jouw bedrijf kan helpen met de digitalisering van bouwprocessen? Neem dan contact met ons op via www.stasoftware.nl/nl/contact voor een gratis demonstratie of bekijk onze modules op de website.