Blog

De voordelen van een digitale liftkeuring

Als je appartementencomplex (wooncomplex) beschikt over een personenlift dan ben je wettelijk verplicht om een liftkeuring uit te laten voeren. Liftkeuringen worden iedere 18 maanden uitgevoerd en daarom is het belangrijk om een duidelijk en overzichtelijk dossier op te bouwen. Dit geldt voor zowel de eigenaar van de lift als de partij die de liftkeuringen uitvoert. De aanhoudende digitalisering in de bouwsector brengt op dit gebied nieuwe mogelijkheden met zich mee. Dit artikel geeft drie voordelen die digitalisering kunnen hebben op het uitvoeren van een liftkeuring en liftonderhoud.

liftkeuringDigitaal liftboek

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een digitaal liftboek bij te houden in plaats van de gebruikelijke papieren variant. Hierdoor kan elke belanghebbende sneller bij noodzakelijke gegevens komen. Via het liftboek worden aantekeningen, onderhoudsdocumenten, liftkeuringen en storingen gedocumenteerd zodat er bij een onderhoudsbeurt of keuring alle informatie aanwezig is. Het digitaliseren van deze gegevens kan voordelen met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van data, het vergroten van de bereikbaarheid van gegevens voor elke belanghebbende en trends vinden in onderhoudsbeurten. De digitale gegevens kunnen waardevolle inzichten geven in de toestand van een lift die mogelijk op papier niet zo snel gevonden kunnen worden.

Liftkeuring neemt minder tijd in beslag

Een liftkeuring kan al snel een halve dag in beslag nemen. Dit kan problematisch zijn voor een pand met een kwetsbare doelgroep zoals een zorginstelling of ziekenhuis. Wanneer de liftinspecteur alle informatie direct tot zijn beschikking heeft dan kan dit mogelijk tot een snellere afhandeling van de keuring lijden. Daarnaast spreken we met een papieren variant sneller van menselijke fouten. Verschillende monteurs of inspecteurs werken op hun eigen manier waardoor je mogelijk structuur kunt verliezen in je dossiers. Het ordenen en structuur geven aan een map met formulieren is cruciaal om snel gegevens te vinden. Wanneer dit digitaal gebeurt is er één duidelijke structuur waar iedereen op dezelfde manier in werkt.

Trends vinden in liftkeuringen

Het winnen en analyseren van data is een van de grootste pluspunten dat digitaal onderscheid van de traditionele benadering. Wat nu als je een trend vindt in een bepaalde categorie van onderhoud waardoor je kunt voorspellen wanneer dit onderhoudsprobleem terug gaat komen? Grote bedrijven die liftkeuringen uitvoeren en onderhoudspartijen kunnen alle verzamelde data inzetten om bijvoorbeeld inkopen te optimaliseren of om verspillingen in voorraad te voorkomen. Daarnaast is het zelfs mogelijk om andere databronnen zoals het liftgebruik te koppelen aan het digitale platform om nog meer inzichten te krijgen. Kortom, met gebruik van software en data wordt het steeds makkelijker om inzicht te krijgen in informatie omtrent liftkeuringen, wat op papier veel denkkracht vereist.

Ben je benieuwd naar wat voor mogelijkheden STA Software kan bieden om liftkeuringen te digitaliseren? Neem dan contact met ons op.