Blog

Hoe pas je een toetsingsinstrument voor kwaliteitsborging toe in de praktijk?

Als kwaliteitsborger heb je de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van bouwwerken te waarborgen en te toetsen aan de geldende bouwregelgeving. Om deze taak goed uit te voeren, maak je gebruik van diverse toetsingsinstrumenten. In dit artikel gaan we dieper in op wat een toetsingsinstrument precies is, waarom het belangrijk is om er een te gebruiken en hoe je het toepast in de praktijk.

 

Wat is een toetsingsinstrument?

Een toetsingsinstrument is een hulpmiddel waarmee je als kwaliteitsborger kunt beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de geldende bouwregelgeving. Het is een gestructureerde en systematische methode om de kwaliteit van een bouwwerk te beoordelen. Een toetsingsinstrument kan bestaan uit een set van checklists, formulieren, richtlijnen en andere documenten die je helpen om de benodigde informatie te verzamelen en de juiste vragen te stellen.

Waarom is het belangrijk om een toetsingsinstrument te gebruiken?

Een toetsingsinstrument biedt een gestructureerde en systematische aanpak bij het toetsen van een bouwwerk aan de geldende bouwregelgeving. Hierdoor ben je als kwaliteitsborger beter in staat om de kwaliteit van een bouwwerk te waarborgen en te beoordelen of het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast biedt het gebruik van een toetsingsinstrument ook duidelijkheid en transparantie in het beoordelingsproces. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid en objectiviteit van de toetsing.

Hoe pas je een toetsingsinstrument toe in de praktijk?

Het toepassen van een toetsingsinstrument in de praktijk begint met het verzamelen van de benodigde informatie over het bouwwerk. Dit kan onder andere gaan om bouwtekeningen, bestekken, berekeningen en andere documenten. Vervolgens gebruik je het toetsingsinstrument om systematisch en gestructureerd de kwaliteit van het bouwwerk te beoordelen. Hierbij doorloop je de vragenlijst van het instrument en verzamel je de benodigde informatie om de vragen te kunnen beantwoorden.

Het is belangrijk om te beseffen dat een toetsingsinstrument niet bedoeld is als vervanging van het eigen oordeel van de kwaliteitsborger. Het is slechts een hulpmiddel om de benodigde informatie te verzamelen en het beoordelingsproces te structureren. Het is daarom van belang dat de kwaliteitsborger ook zijn eigen oordeel en expertise meeneemt in de beoordeling.

Ben je op zoek naar een oplossing om je instrument op een gestructureerde manier toe te passen in de praktijk? STA Software heeft een module kwaliteitsborging ontwikkeld waarmee je als kwaliteitsborger je toetsingsinstrument kunt inladen zodat je op een gestandaardiseerde manier digitaal je vragenlijst kunt doorlopen. Iedere antwoord kun je voorzien van foto’s, een opmerking en een markering op de bouwtekening. Daarnaast kun je vragen koppelen aan bouwnummers zodat je steekproef gewijs en doelgericht de bouwwerken kunt keuren.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!