Blog

Hoe start je met het borgen van de kwaliteit volgens de Wkb als hoofdaannemer?

Als hoofdaannemer ben je vanaf 1 januari 2024 verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van jouw bouwprojecten volgens de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Het is belangrijk om nu al te starten met het implementeren van kwaliteitsborgingsmaatregelen en het aanwijzen van een kwaliteitsborger. In dit artikel geven we handige tips voor het implementeren van kwaliteitsborging binnen jouw organisatie.

 
Inventariseren van kwaliteitsborgingsmaatregelen

Begin met het in kaart brengen van de bestaande kwaliteitsborgingsmaatregelen binnen jouw organisatie. Maak vervolgens een overzicht van de maatregelen die nog ontbreken of verbeterd kunnen worden. Breng de kosten van de benodigde maatregelen in kaart en maak hierbij ook een inschatting van de opbrengsten op de lange termijn.

Tip: Maak gebruik van een checklist om er zeker van te zijn dat je alle kwaliteitsborgingsmaatregelen in kaart hebt gebracht. Bespreek de lijst met betrokken partijen om te controleren of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

Aanwijzen van een kwaliteitsborger

Kies een ervaren en onafhankelijke partij als kwaliteitsborger. Bespreek de taken en verantwoordelijkheden van de kwaliteitsborger en maak hier duidelijke afspraken over. Maak afspraken over de manier waarop de kwaliteitsborger de kwaliteit gaat borgen en hoe dit gerapporteerd wordt.

Tip: Bekijk de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK) voor meer informatie over het aanwijzen van een kwaliteitsborger en voor een lijst van erkende kwaliteitsborgers.

Implementeren van kwaliteitsborgingsmaatregelen

Stel een projectplan op waarin de kwaliteitsborgingsmaatregelen worden beschreven en maak hierin duidelijke afspraken met alle betrokken partijen. Zorg voor heldere communicatie over de kwaliteitsborgingsmaatregelen en betrek alle betrokken partijen bij de implementatie. Maak gebruik van digitale tools en systemen om de kwaliteitsborging te ondersteunen en te automatiseren waar mogelijk.

Tip: Maak gebruik van een digitaal kwaliteitsborgingssysteem om het borgen van de kwaliteit te ondersteunen. Zo'n systeem zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de kwaliteitsborgingsmaatregelen en dat de communicatie hierover gestroomlijnd verloopt.

Continu proces van verbetering

Kwaliteitsborging is geen eenmalige actie, maar een continu proces van verbetering. Plan regelmatig interne audits om de kwaliteit van de kwaliteitsborgingsmaatregelen te monitoren. Verzamel feedback van betrokken partijen en bespreek deze binnen jouw organisatie om te bepalen waar verbeteringen nodig zijn. Pas de kwaliteitsborgingsmaatregelen aan waar nodig en zorg voor heldere communicatie over de aanpassingen.

Tip: Maak gebruik van een PDCA-cyclus om het continue verbeterproces van de kwaliteitsborging te ondersteunen. Dit houdt in dat je plant (Plan), uitvoert (Do), controleert (Check) en bijstuurt (Act) om de kwaliteit te blijven verbeteren.

Kortom

Als hoofdaannemer ben je vanaf 1 januari 2024 verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van jouw bouwprojecten volgens de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Het is belangrijk om nu al te starten met het implementeren van kwaliteitsborgingsmaatregelen en het aanwijzen van een kwaliteitsborger. Door het inventariseren van de bestaande maatregelen, het aanwijzen van een kwaliteitsborger, het implementeren van kwaliteitsborgingsmaatregelen en het continu proces van verbetering toe te passen, kun je jouw organisatie voorbereiden op de Wkb en de kwaliteit van jouw bouwprojecten borgen.

De implementatie van kwaliteitsborging kan echter een complex proces zijn en het is daarom verstandig om hierbij hulp in te schakelen. Er zijn diverse organisaties en experts die jou kunnen ondersteunen bij de implementatie van kwaliteitsborging binnen jouw organisatie. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw organisatie klaar is voor de Wkb en dat de kwaliteit van jouw bouwprojecten geborgd is.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!