Blog

Oplever-App bevalt goed!

Het opleveren van een project valt niet altijd mee. De beperkte schrijfruimte op het formulier zorgde vaak voor problemen met het noteren van correcties en beschadigingen.

Bouwmij Janssen - Oplever-App bevalt goed!

 

Het bedrijf STA Software is al enige tijd bezig om deze omslachtige administratieve handelingen te vereenvoudigen en te digitaliseren. Zij hebben hiervoor een Oplever-App ontwikkeld. Bouwmij Janssen heeft hier als een van de eerste bedrijven in Nederland een pilotproject mee mogen draaien. Met behulp van deze App kunnen er opleverlijsten gemaakt worden die per verdieping, ruimte, onderdeel en onderaannemer gespecificeerd zijn. Ook wordt de desbetreffende onderaannemer direct in kennis gesteld van zijn of haar opleverpunt en via een digitale plattegrond direct zichtbaar waar deze zich bevindt. Wanneer een compleet project of bouwdeel is opgeleverd, bestaat de mogelijkheid om in een keer inzichtelijk te krijgen in welk bouwonderdeel de meeste opleverpunten voorkomen. Met deze informatie kan achteraf aangestuurd worden op een verbetering van deze gebreken.

Na het pilotproject is de Oplever- App in gebruik genomen. Intussen is de App ingezet tijdens het voor- opleveren en opleveren van meerdere projecten. Zowel opdrachtgevers als onderaannemers, kopers en Bouwmij Janssen zijn er meer dan tevreden over.

Bron: Bouwmij Janssen - de Hoeksteen jaarmagazine 2016