Blog

Waarom is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is misschien wel een van de meest besproken onderwerpen in de bouwbranche. Veel bouw gerelateerde bedrijven zijn al ruime tijd in beweging om zich klaar te maken voor de inwerkingtreding. Na het indienen van de wijziging in de wetsregels in 2016 is het dan eindelijk zover. De Wet kwaliteitsborging wordt na meerdere malen van uitstel in werking gezet op 1 juli 2022. Hoe zijn we hier gekomen en waarom is de Wet kwaliteitsborging in eerste instantie uitgesteld? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen.

waarom is de wet kwaliteitsborging uitgesteld?Let op: Dit artikel is verouderd, ga naar dit artikel voor de meest recente informatie.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Zoals hierboven beschreven is de wijziging in de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek aangevraagd op 15 april, 2016. Dit werd aangevraagd in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, met als doel het versterken van de positie van de bouwconsument.

Als koper, bewoner of gebruiker wil je dat jouw geleverde bouwwerk zich in een goede kwalitatieve staat bevindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zo laag mogelijk energieverbruik of de juiste brandveiligheidseisen. Wat deze wet voor verschil maakt is dat de overheid meer controle en toezicht krijgt op de bouw, zodat de overheid erop kan toezien dat bepaalde gestelde eisen worden behaald.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat naar verwachting langzaam in werking op 1 juli 2022. De veranderingen die meekomen met deze wetgeving gelden naar verwachting tot 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken zoals eengezinswoningen (risicoklasse 1). Vanaf 2025 volgt ieder ander bouwwerk.


Waarom is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld?

Op 14 mei 2019 werd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Het doel was om de wetgeving in 2021 in werking te laten treden. Het jaar 2020 zou het jaar moeten worden waarop ieder betrokken bedrijf zich kon gaan voorbereiden op de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Echter bleek dit volgens de minister niet haalbaar. Er was meer tijd nodig om de wetgeving in te kunnen voeren. De reden? Ten eerste het oponthoud in de doorzetting van de Omgevingswet en ten tweede het probleem dat er te weinig test subjecten (proefprojecten) waren om de nieuwe wetgeving kracht toe te stoppen met resultaten. Na ruim één jaar waren er 11 projecten om testgegevens uit te verzamelen. Wat niet bepaald representatief is tegenover de gehele bouwsector. Op 20 mei 2020 is de kogel door de kerk en komt het verlossende woord dat er een overeenstemming is over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 1 juli 2022 is volgens een gezamenlijke verklaring een ‘wenselijke’ en ’realistische’ datum.

Hoe zit het met jouw bedrijf?

Ben je een bouw gerelateerde onderneming dan krijgt ook jouw bouwbedrijf vroeg of laat te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Gelukkig staat het jaar 2021 in het teken van de voorbereiding en heb je nog genoeg tijd om je bedrijf hierop in te richten. In dit artikel geven we 6 tips om jezelf voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging 2022. Wil je alvast aan de slag gaan met het digitaliseren van je kwaliteitsborging proces? Bekijk dan onze Module kwaliteitsborging.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!