Blog

Wat is digitaal opleveren in de bouwsector

Wat zijn zoal de voordelen bij het digitaal opleveren met een tablet?

Laten we eerste eens kijken hoe het opleveringsproces op de oude manier werd gedaan. Bij veel bouw (gerelateerde) ondernemingen worden een of twee vooropnames gedaan alvorens men het werk echt kan opleveren. Dus meestal drie opnames per project, woning of appartement en drie keer op papier noteren wat er nog niet klaar is of waaraan er (nog) gebreken zijn. Deze (voor)opleveringsformulieren moeten iedere keer ingevuld worden met de gegevens van het project, bouwnummer, koper, huurder en dergelijke. Bij iedere opname uitgebreid omschrijven wat er niet goed is, waar het gebrek zich voordoet, voor wie de actie is en wanneer het opgelost moet zijn. En het uitgebreid omschrijven waar nog iets afgewerkt of opgelost moet worden omdat men anders het genoteerde punt in het werk niet kan vinden. Dit alles koste enorm veel tijd en inspanning.

Ook werden na iedere opname de papieren rapporten naar alle betrokkenen gefaxt of gemaild. Alle betrokken partijen kregen alle gebreken te zien, ook die van de andere partijen. Met als gevolg dat men alle rapporten moest doorzoeken of daarin gebreken voor je genoteerd stonden.
Een andere manier was in Excel verzamellijstjes maken van de genoteerde gebreken van alle betrokkenen die dan weer gefaxt of gemaild werden. Regelmatig was een handschrift niet te lezen of waren gebreken niet duidelijk omschreven, waardoor men ze niet kon vinden en ze niet werden afgewerkt. Het gevolg was dat men soms twee of drie keer hetzelfde gebrek moest noteren voordat het werd afgewerkt.

Inzicht en overzicht in het opleveringsproces

Een goed inzicht en overzicht in het opleveringsproces was er nauwelijks. Bijvoorbeeld of opleveringsgebreken wel snel genoeg afgehandeld werden, of er bepaalde trends in het soort opleveringsgebreken en bij partijen te herkennen waren en of partijen beter of slechter presteerden dan anderen. Dit resulteerde in veel verspillingen. Gelukkig kan dat nu anders door digitaal op te leveren met een tablet.

Software voor het opleverproces

Met de door STA Software B.V. ontwikkelde software voor het digitaal opleveren, kan het opleverproces nu geheel digitaal worden uitgevoerd. Met de doorontwikkeling van mobiele apparaten zoals tablets en smartphones is het nu mogelijk om op locatie en online de opleveringsgebreken digitaal met een tablet te noteren, voorzien van foto’s ter verduidelijking en tekeningen waarop de locatie van een gebrek kan worden aangegeven. Een van de voordelen hiervan is dat men met de gegenereerde data nu realtime-inzicht en overzicht in het opleveringsproces heeft. Als men online werkt kan men na enkele seconden op een desktop, laptop of tablet al zien in welk project, wat, waar en voor wie een gebrek genoteerd wordt. Het afwerken van genoteerde gebreken kan daarmee ook digitaal bewaakt worden. Digitaal opleveren met onze software omvat het complete (voor)opleveringsproces inclusief digitaal meterstanden vastleggen, sleutelformulieren, digitaal handleidingen, opleverboekjes en dergelijke verzenden. Met de gegenereerde data en de tools in dit programma kunnen trends en prestaties van alle betrokken partijen snel inzichtelijk gemaakt worden. Door digitaal opleveren wordt het opleverproces gestructureerd en gestandaardiseerd, waarbij verspillingen zoveel mogelijk worden verminderd of zelfs geëlimineerd. Waar men vervolgens realtime-inzicht en overzicht heeft en behoud.

Door het digitaal opleveren ontstaat er meer inzicht, overzicht en transparantie in en over het proces. Dit motiveert betrokken partijen om het nog beter te gaan doen (continu verbeterproces) t.o.v het verleden en anderen.

Conclusie

Kortom, digitaal opleveren brengt meer structuur en zorgt voor een transparant inzicht en overzicht in het proces, bespaart tijd en papier, motiveert om continu te gaan verbeteren, vermindert de administratieve last, vermindert de werkdruk, verbetert het financieel resultaat en zorgt vooral voor een hogere klanttevredenheid.

Investeer vandaag nog in digitaal opleveren en ervaar direct de voordelen. Het digitaal opleveren is één van de modules van STA Software waarmee je eenvoudig de processen digitaliseert en klaar bent voor de wet kwaliteitsborging!