Blog

Wet kwaliteitsborging definitief aangenomen!

Het is al een tijdje een populair en belangrijk item in de bouwbranche, de Wet Kwaliteitsborging. Maar vandaag (14 mei 2019) is het dan ook écht zo ver! De Wet Kwaliteitsborging is officieel aangenomen. Het doel van de nieuwe wet kwaliteitsborging is om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever de verbeteren.

Wet kwaliteitsborging definitief aangenomen!
 
Let op: Dit artikel is verouderd, ga naar dit artikel voor de meest recente informatie.

VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS, SGP, D66 en Fractie-Duthler stemden voor de Wet Kwaliteitsborging, de fracties van CDA, ChristenUnie, SP en PVV stemden tegen de nieuwe Wet kwaliteitsborging. De Wet Kwaliteitsborging komt voornamelijk voort uit de toenemende complexiteit in de bouw, het borgen van de kwaliteit is hierbij belangrijk.

Bij de oplevering is het de verantwoordelijkheid van de aannemer dat het voldoet aan de regelgeving. Mocht blijken dat het bouwwerk niet aan de regelgeving voldoet mag het bouwwerk niet in gebruik genomen worden, private kwaliteitsborgers hebben hier een belangrijke rol in. De opdrachtgever (bouw consument) wordt uiteindelijke beter beschermd tegen eventuele fouten.

De daadwerkelijke invoering is vanaf 1-1-2024. Voor nu draaien er pilots verdeeld over heel Nederland.

STA Software heeft de Module Kwaliteitsborging ontwikkeld die bijdraagt aan het digitaliseren van de kwaliteitsborging werkzaamheden/inspecties. Zo bouwt men een digitaal dossier op. Dit resulteert in beter inzicht en overzicht, efficiënter werken, big data en een lagere werkdruk. Verschillende aannemers in Nederland maken al succesvol gebruik van de Kwaliteitsborging Module!

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!