Blog

Wie contacteert de kwaliteitsborger? | In gesprek over de Wkb

Deel 2 van 'In gesprek over de Wkb'! In deze video kom je te weten wie de kwaliteitsborger contacteert tijdens de fases van een project. Heb je nog onbeantwoorde vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Dan ben je niet de enige! In de videoreeks 'In gesprek over de Wkb' worden al je vragen beantwoord door Arjen Modderman, Directeur bij Vertex Kwaliteitsborgers BV. Hoe kun je je nu al voorbereiden en waar moet je dadelijk aan voldoen zodra de wet van kracht gaat? Met deze tips en adviezen ben je helemaal klaar voor de Wet kwaliteitsborging 2023!

 

 

Wie contacteert de kwaliteitsborger?

Op dit moment hebben we te maken met pilots en proefprojecten. Dat is vooral zodat de aannemers duidelijk tussen de oren krijgen wat doet een kwaliteitsborger nu? Dat is even belangrijk. Als de wet is ingegaan dan is het zo dat we aan de voorkant een toetsing moeten doen op de stukken die in feiten door een opdrachtgever worden aangeleverd. En die heeft zijn adviseurs zoals een EP-adviseur, een architect en een constructeur. Die moeten toetsen en op basis daarvan maken we een risicoanalyse en een borgingsplan.

En als die stukken wat ons betreft in orde zijn dan maken wij een melding startbouw. En met de melding startbouw zou een aannemer kunnen starten met bouwen. Dat is een samenwerking met elkaar en ja, uiteindelijk hoe de zaken gaan lopen dat is de vraag. Want een opdrachtgever kan ons contacteren, maar die kan ook zeggen: tot en met het borgingsplan of tot en met de melding startbouw, maar ik wil dat de aannemer verder de kosten voor zijn rekening neemt voor de uitvoering van de Wkb. De aannemer kan daar kosten voor opnemen in zijn begroting maar alle meerkosten, omdat wij constateren dat er zaken niet op orde zijn, die zullen voor de rekening van de aannemer zijn. En dat is met name relevant voor de aannemer, dat ze in kaart krijgen waar wordt er nou precies op gelet en wat zijn de hoofdzaken.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!