Is BENG nul op de meter?

Apr 13 2023 12:42:10 door STA Software

BENG is niet hetzelfde als nul op de meter (NOM). Bij NOM is het energieverbruik van een gebouw gelijk aan de opbrengst van de duurzame energie die wordt opgewekt. Dit betekent dat het gebouw geen energie van het elektriciteitsnetwerk verbruikt en dat er dus geen CO2-uitstoot is. Bij BENG wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk energieverbruik en het resterende energieverbruik wordt duurzaam opgewekt. BENG heeft dus wel als doel om het energieverbruik te verminderen en de CO2-uitstoot te verminderen, maar is niet hetzelfde als NOM.