Is BouwGarant verplicht?

Apr 13 2023 13:04:56 door STA Software

Hoewel het niet verplicht is voor bouwbedrijven om zich aan te sluiten bij BouwGarant, kan het wel voordelen hebben. BouwGarant is een keurmerk dat wordt verleend aan bouwbedrijven die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en extra garanties bieden aan opdrachtgevers. Het keurmerk kan helpen om vertrouwen te wekken bij potentiële opdrachtgevers en kan ook een concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van niet-gecertificeerde bouwbedrijven. Daarnaast biedt BouwGarant ondersteuning aan aangesloten bouwbedrijven op het gebied van bijvoorbeeld administratie en verzekeringen. Het kan dus zeker de moeite waard zijn voor bouwbedrijven om zich aan te sluiten bij BouwGarant, al is het niet verplicht.