Wat houdt de wet kwaliteitsborging in?

Apr 13 2023 09:26:59 door STA Software

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is een nieuwe wet die de bouwkwaliteit moet verbeteren en de positie van de consument moet versterken. De wet schrijft voor dat de kwaliteit van bouwprojecten beter moet worden geborgd en dat er meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de bouwer en de kwaliteitsborger. Dit betekent dat er meer controle komt op het bouwproces en dat er meer verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer voor de kwaliteit van het bouwwerk. Ook wordt er bij de oplevering van het bouwwerk een opleverdossier verstrekt aan de opdrachtgever, waarin alle relevante informatie over het bouwwerk is opgenomen.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!