Wat is BENG?

Apr 13 2023 11:47:07 door STA Software

BENG is een nieuwe norm die geldt voor alle nieuwbouwprojecten in Nederland. Deze norm is bedoeld om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bij BENG wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk energieverbruik en het resterende energieverbruik wordt duurzaam opgewekt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of een warmtepomp. Het is belangrijk dat de energie die wordt gebruikt, afkomstig is van duurzame bronnen en niet afkomstig is van fossiele brandstoffen.