Wat is BIM?

Jan 08 2021 11:11:52 door STA Software

BIM is de afkorting voor Bouw Informatie Model. Het is een methodiek waarbij in 3D (driedimensionaal) getekend en volledig samen gewerkt wordt door de betrokken partijen bij bv, een bouwproject. Men werkt allemaal in één model (tekening, database) waarin bv. de architect, constructeur, aannemer en installateur hun eigen informatie verwerken en tekenen.

Het sterke punt van werken in BIM in een en hetzelfde project met alle betrokken partijen, is dat men allemaal in hetzelfde model, tekeningen werkt. Hierdoor werkt men efficiënter en eenduidiger waardoor er minder fouten worden gemaakt.