Wat is een oplevering?

Jan 08 2021 11:11:38 door STA Software

De oplevering is het samen met de opdrachtgever en opdrachtnemer, beoordelen en (digitaal) opnemen van bv. een bouwwerk of het is uitgevoerd conform het contract. Zo’n opnamerapport wordt ook wel een proces verbaal van oplevering genoemd. Worden er gebreken geconstateerd dan kan de opdrachtgever beslissen het werk niet te aanvaarden (niet als opgeleverd beschouwen) totdat de gebreken zijn opgelost, of het werk wel als opgeleverd te aanvaarden onder voorwaarden. Zijn er gebreken geconstateerd dan dienen deze over het algemeen binnen 15 werkbare werkdagen te zijn opgelost, met uitzondering van eventuele levertijden. Vaak wordt er door de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever voor de oplevering een vooroplevering gedaan om een stand opname te doen van het werk. Dit heeft als voordeel dat als er dan gebreken geconstateerd worden deze voor de oplevering afgehandeld kunnen zijn.