Wat is interne kwaliteitsborging?

Apr 13 2023 09:35:06 door STA Software

Interne kwaliteitsborging is het geheel van maatregelen dat een bouwer neemt om de kwaliteit van het bouwwerk te borgen. Hierbij gaat het om zowel het borgen van de technische kwaliteit als de proceskwaliteit. Interne kwaliteitsborging bestaat onder andere uit het opstellen van kwaliteitsplannen en werkprocedures, het uitvoeren van controles en inspecties en het vastleggen van de resultaten. Interne kwaliteitsborging is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging in de bouw en vormt een basis voor de externe kwaliteitsborging door de kwaliteitsborger.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!