Wat is risicomanagement?

Jan 08 2021 11:09:29 door STA Software

Risicomanagement is een handelswijze, aanpak om risico’s binnen een acceptabel niveau te houden. Stappen die genomen moeten worden om voorziene risico’s onder controle te houden.