Wat valt onder Gevolgklasse 1?

Apr 13 2023 09:34:29 door STA Software

Gevolgklasse 1 (GK1) omvat de eenvoudigste bouwprojecten, zoals kleine woningbouwprojecten en kleine utiliteitsgebouwen. Voor deze bouwprojecten geldt de lichtste vorm van kwaliteitsborging, waarbij de bouwer zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit en er alleen een administratieve toetsing door de gemeente plaatsvindt. Bij GK1-projecten is geen kwaliteitsborger nodig, tenzij de bouwer dit zelf wil.