Wat verandert er met de wet kwaliteitsborging?

Apr 13 2023 09:33:18 door STA Software

Met de invoering van de WKB verandert er veel voor de bouwsector. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk komt meer te liggen bij de bouwer en de kwaliteitsborger en er komt meer controle op het bouwproces. Ook wordt de consument beter beschermd, doordat er bij de oplevering van het bouwwerk een opleverdossier wordt verstrekt. Verder krijgen gemeenten een andere rol bij de kwaliteitsborging, zij beperken zich tot het toetsen van het borgingsplan en de eindinspectie. De invoering van de WKB brengt ook veranderingen met zich mee voor de bedrijfsvoering van bouwbedrijven en voor de opleiding en certificering van kwaliteitsborgers.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!