Wat zijn de 3 BENG eisen?

Apr 13 2023 11:48:34 door STA Software

De 3 BENG-eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en zijn als volgt:

  1. Het maximaal toegestane energieverbruik per m2 gebruiksoppervlak (kWh/m2 per jaar) is afhankelijk van het type gebouw en de functie van het gebouw.
  2. Het maximaal toegestane primair fossiel energiegebruik per m2 gebruiksoppervlak (kWh/m2 per jaar) geeft aan hoeveel energie er mag worden gebruikt van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool.
  3. Het minimaal aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik (%) geeft aan hoeveel procent van de energie uit duurzame bronnen moet komen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, een warmtepomp of een windmolen.