Wat zijn de nieuwe Beng eisen?

Apr 13 2023 12:39:51 door STA Software

De nieuwe BENG-eisen zijn in 2021 ingegaan en zijn strenger dan de oude eisen. De nieuwe eisen zijn gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot van gebouwen en het verbeteren van de energieprestatie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het energieverbruik van het gebouw zelf, maar ook naar de energie die nodig is voor de productie van materialen en het slopen van het gebouw aan het einde van de levensduur. Daarnaast wordt er gekeken naar de bron van de energie die wordt gebruikt. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van duurzame bronnen, zoals zonne-energie, windenergie en aardwarmte. De nieuwe BENG-eisen zijn ook afhankelijk van het type gebouw en de functie van het gebouw. Bijvoorbeeld, de eisen voor een kantoorgebouw zijn anders dan de eisen voor een woning.