Wat zijn de soorten verspillingen in de bouwprocessen?

Jan 08 2021 11:09:06 door STA Software

Verspillingen zitten in elk proces zoals productieprocessen, maar ook op kantoor en is. Er kunnen 8 vormen van verspillingen in processen voorkomen.

Transport

Verspillingen in transport (te veel, te weinig, te vaak, te ver, niet compleet, e.d.) van goederen, maar ook informatie. Precies genoeg op de goede tijd en plaats leveren, zodat opslag niet nodig is en er geen wachttijden ontstaan. Ook bij transport van informatie kunnen er verspillingen voorkomen.

Voorraad

Verspillingen bij een te grote voorraad. Voor een te grote voorraad heb je extra opslagcapaciteit nodig. Een te grote voorraad is dood kapitaal (geld). Het zoeken in die grote voorraad kost tijd en dus geld. Als je een grote voorraad producten niet meer kunt verkopen om dat er bv geen vraag meer naar is, heb je een verliespost. Zorg dat je precies genoeg voorraad hebt voor wat je nodig hebt. Voorwaarde is dat de processen goed verlopen voor het bepalen van de minimumvoorraad.

Beweging

Verspillingen door te veel of te weinig beweging in processen lijdt tot verspillingen in tijd, en energie. Leg alles op de juiste efficiënte plek, zo dicht mogelijk bij het uit te voeren proces. Door de tijdsbesparing loopt het proces sneller door.

Wachten

Als een proces niet goed doorloopt, ontstaat de verspilling wachten. Dit is een van de grootste verspillingen. Sluit alle stappen in het proces op elkaar aan om wachttijden te voorkomen.

Overbewerking

De verspilling overbewerking ontstaat wanneer er meer gedaan wordt dan de klant vraagt. Doe precies wat de klant vraagt, niet meer en niet minder.

Overproductie

De verspilling overproductie ontstaat als men te veel produceert. Hierdoor ontstaat er een te grote voorraad met als gevolg veel benodigde opslagcapaciteit. Een te grote voorraad is dood kapitaal (geld). Het zoeken in die grote voorraad kost tijd en dus geld. Bovendien loopt men het risico de voorraad ooit niet meer te kunnen verkopen.

Fouten

Een veel voorkomende verspilling is het maken van fouten. Fouten maken is menselijk. Het is daarom essentieel het proces zo in te richten dat fouten maken wordt geminimaliseerd of zelfs kan worden uitgesloten.

Talent

Verspilling van talent ontstaat als het talent van mensen niet optimaal benut of ingezet wordt binnen een proces of organisatie. Het kan zijn dat mensen hun kennis niet hoeven of kunnen gebruiken in hun werk en kan leiden tot ongemotiveerde medewerkers. Dit kan weer tot andere verspillingen leiden.