Wat zijn faalkosten in de bouw?

Jan 08 2021 11:10:09 door STA Software

Faalkosten zijn alle extra overbodige kosten die gemaakt worden t.b.v. een eindproduct of dienst. Faalkosten kunnen ontstaan door een ondoelmatig verloop van het proces, het niet leveren van de gevraagde kwaliteit, bij fouten, klachten, en ontevreden klanten. De faalkosten in de bouw worden geschat op zo’n 5-13% van de omzet. Als je de faalkosten in de bouw door de Lean Six Sigma bril bekijkt, is de schatting van het percentage hoger, namelijk 10-20%. Faalkosten zijn vaak niet toe te rekenen aan één persoon maar zijn bijna altijd het gevolg van het te kort schieten van de organisatie. Het is voor iedere organisatie van belang de faalkosten terug te dringen om de concurrentiepositie te kunnen behouden. De Lean Six Sigma methodologie is een goede methode om de faalkosten terug te dringen of zelfs te elimineren.