Welke bouwwerken vallen onder de WKB?

Apr 13 2023 09:27:59 door STA Software

De WKB geldt voor alle bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, met uitzondering van enkele specifieke categorieën zoals bouwwerken voor agrarische doeleinden. Dit betekent dat de wet geldt voor zowel nieuwbouw als verbouw van bestaande bouwwerken. Ook geldt de wet voor bouwwerken in alle gevolgklassen, van gevolgklasse 1 (GK1) tot en met gevolgklasse 3 (GK3). Dit houdt in dat zowel eenvoudige bouwprojecten als complexe en risicovolle bouwprojecten onder de WKB vallen.