Welke garanties zijn er in de bouw?

Apr 13 2023 13:05:28 door STA Software

Er zijn verschillende garanties die in de bouw kunnen worden afgegeven, zoals:

  • Garantie op verborgen gebreken: dit houdt in dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die pas na oplevering aan het licht komen en die de opdrachtgever redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken.
  • Garantie op constructieve veiligheid: dit houdt in dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die de stabiliteit of constructieve veiligheid van het bouwwerk in gevaar brengen.
  • Garantie op materiaal- en fabricagefouten: dit houdt in dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die het gevolg zijn van een materiaal- of fabricagefout.