Wie stelt de Kwaliteitsborger aan?

Apr 13 2023 09:30:45 door STA Software

De kwaliteitsborger wordt aangesteld door de opdrachtgever, meestal de bouwer of de projectontwikkelaar. De kwaliteitsborger moet voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de WKB en moet daarvoor gecertificeerd zijn. De kwaliteitsborger heeft als taak om gedurende het bouwproces de kwaliteit van het bouwwerk te controleren en te borgen. Hij doet dit door het opstellen van een borgingsplan en het uitvoeren van controles en inspecties tijdens het bouwproces.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!