Disclaimer

STA Software B.V. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie waarvan de diverse modules gebruik kunnen maken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van de bibliotheken en kan deze zelf invullen, wijzigen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de tekstuele inhoud van de bibliotheken kan inbreuk maken op intellectuele rechten van STA en derden. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Opdrachtgever vrijwaard STA van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d incl alle kosten die door opdrachtgever en derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de inhoud van de bibliotheken die inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.